Faktablad - HLR utbildning och brandutbildning

Här kan du ladda ned och skriva ut våra faktablad för både HLR utbildning samt brandutbildning. PDF filerna innehåller en kursbeskrivning samt övrig nödvändig kontaktinformation.

Skriv ut och ge en kopia till chefen och tala om att ni på företaget vill lära er rädda liv eller att det börjar bli dags för en repetitionsutbildning i hjärt lungräddning eller brandutbildning. Gör ett mailutskick och bifoga faktabladet för HLR där ni tar reda på hur många som skulle vara intresserade av att gå en kurs i HLR exempelvis.

Faktablad för Vuxen HLR utbildning med HLR Experten - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

HLR utbildning med hjärtstartare

I denna utbildning lär du dig hjärt lungräddning kombinerat med hjärtstartare.

Faktablad för Vuxen HLR utbildning med första hjälpen via HLR Experten - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

HLR utbildning med första hjälpen

Gå en HLR kurs med hjärtstartare och lär dig samtidigt ge första hjälpen.

Barn HLR utbildning

Hjärt lungräddning för barn

Lär dig utföra hjärt och lungräddning på spädbarn och barn.

Faktablad för brandutbildning med HLR Experten - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Allmän brandkunskap

Lär er förebygga brandrisker med vår utbildning i allmän brandkunskap.

Faktablad för utbildning till utrymningsledare med HLR Experten - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Utrymningsledare

Saknar ert företag utbildade utrymnningsledare, gå kurs hos oss.

Faktablad för utrymningsövning med HLR Experten - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Utrymningsövning

Har ni en fungerande utrymningsorganisation på företaget? Låt oss kontrollera det!

Begär en gratis offert