Gratis HLR certifikat till er hemsida

Hjärt och lungräddning och Brandutbildning

Har ni genomgått utbildning via HLR Experten finns möjlighet att ladda upp en snygg certifiering i form av en logga på hemsidan. Certifikatet visar att ni uppfyllt arbetsmiljöverkets krav på utbildad personal i första hjälpen eller brandsäkerhet och ökar förtroendet för ert företag.

Gratis hjälp med programmering
Enkel uppladdning, ingen kodning krävs
Godkänner företaget enligt AFS 1999:7
Godkänner företaget enligt LSO 2003:778
Skapar ökat förtroende

Följ dessa enkla steg

1. Se nedan och välj rätt certifikat för er utbildning
2. Kopiera koden i den svarta rutan
3. Klistra in koden på valfri plats på er hemsida
4. Spara och kontrollera att certifikatet visas
5. Vid problem erbjuder vi kostnadsfri support

HLR certifikat

HLR utbildning med hjärtstartare

Infoga nedanstående kod på valfri plats på hemsidan för att visa ovanstående certifikat utan vattenmärke. Certifikatet godkänner företaget för genomförd utbildning i Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare.
<a href="https://www.hlr-experten.se" target="_blank" title="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning"><img alt="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning" src="https://www.hlr-experten.se/wp-content/uploads/HLR-utbildning-certifikat.png" style="width: 200px;" /></a>
första hjälpen certifikat

HLR utbildning med första hjälpen

Infoga nedanstående kod på valfri plats på hemsidan för att visa ovanstående certifikat utan vattenmärke. Certifikatet godkänner företaget för genomförd utbildning i Hjärt och lungräddning med första hjälpen.
<a href="https://www.hlr-experten.se/forsta-hjalpen-kurs" target="_blank" title="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning"><img alt="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning" src="https://www.hlr-experten.se/wp-content/uploads/HLR-och-forsta-hjalpen-certifikat.png" style="width: 200px;" /></a>
barn hlr certifikat

Hjärt och lungräddning på barn

Infoga nedanstående kod på valfri plats på hemsidan för att visa ovanstående certifikat utan vattenmärke. Certifikatet godkänner företaget för genomförd utbildning i hjärt och lungräddning på barn (Barn HLR).
<a href="https://www.hlr-experten.se/barn-hlr" target="_blank" title="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning"><img alt="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning" src="https://www.hlr-experten.se/wp-content/uploads/Hjart-lungraddning-barn-certifikat.png" style="width: 200px;" /></a>
brandutbildning certifikat

Brandutbildning

Infoga nedanstående kod på valfri plats på hemsidan för att visa ovanstående certifikat utan vattenmärke. Certifikatet godkänner företaget för genomförd Brandutbildning
<a href="https://www.hlr-experten.se/brandutbildning" target="_blank" title="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning"><img alt="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning" src="https://www.hlr-experten.se/wp-content/uploads/Brandutbildning-certifikat.png" style="width: 200px;" /></a>
utrymningsledare diplom

Utrymningsledare

Infoga nedanstående kod på valfri plats på hemsidan för att visa ovanstående certifikat utan vattenmärke. Certifikatet godkänner företaget för genomförd utbildning till Utrymningsledare.
<a href="https://www.hlr-experten.se/utrymningsledare" target="_blank" title="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning"><img alt="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning" src="https://www.hlr-experten.se/wp-content/uploads/Utrymningsledare-certifikat.png" style="width: 200px;" /></a>
utrymningsövning diplom

Utrymningsövning

Infoga nedanstående kod på valfri plats på hemsidan för att visa ovanstående certifikat utan vattenmärke. Certifikatet godkänner företaget för genomförd utbildning i Utrymningsövning.
<a href="https://www.hlr-experten.se/utrymningsovning" target="_blank" title="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning"><img alt="HLR-Experten.se utbildning i hjärt och lungräddning samt brandutbildning" src="https://www.hlr-experten.se/wp-content/uploads/Utrymningsovning-certifikat.png" style="width: 200px;" /></a>

Begär en gratis offert