BRANDFARLIGA HETA ARBETEN

Kursen uppfyller försäkringsbolagens krav för heta arbeten. Möjlighet att delta på plats eller via distans.

Brandfarliga heta arbeten i Stockholm och på distans

Heta arbeten kurs med certifikat via SVEBRA

Brandfarliga heta arbeten är en kurs som är anpassad för alla de som arbetar med arbetsuppgifter där det finns risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser. 

Uppfyller försäkringsbolagens alla villkor
Ersätter den tidigare kursen Heta Arbeten
Certifikat direkt efter genomförd kurs
Certifikatet är giltigt i 5 år
Brandmän som instruktörer!

Brandfarliga heta arbeten, prisvärd och företagsanpassad

Kort fakta om kursen

Tillfälliga arbeten där det förekommer svetsning, lödning, torkning eller arbeten som orsakar gnistbildning och uppvärmning sker inom många branscher. De som utför dessa typer av brandfarliga arbeten har krav på sig att genomföra en kurs vart 5:e år. 

Kursen ger deltagaren ett certifikat som ger behörighet att kunna utfärda det kravställda tillståndet vid brandfarliga arbeten. Samtidigt blir personen behörig att själv kunna utföra brandfarliga arbeten och agera som brandvakt.

Oavsett yrkesbransch får du med denna utbildning inom brandfarliga arbeten en kurs speciellt anpassad för just dina arbetsförhållanden så att du får rätt kunskaper om vilka risker som finns på just din arbetsplats och hur du kan undvika olyckor. 

Försäkringsbolagen ställer ett antal kvalitetsvillkor för att ett certifikat ska kunna utfärdas. Denna utbildning uppfyller alla dessa villkor i och med att den är framtagen av de främsta experterna inom området brandsäkerhet, allt för att skapa en så kvalitativ utbildning som möjligt. 

Utbildningen är ett nytt alternativ till kursen Heta Arbeten som Brandskyddföreningen tidigare utvecklade.

Det är Sveriges Byggindustrier tillsammans med SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretagen) som har utvecklat denna utbildning för att skapa bra förutsättningar att arbeta brandsäkert inom de yrkesbranscher som använder sig av brandfarliga arbeten.

Brandfarliga heta arbeten startade år 2019
Godkänt enligt nya normen SBF 2022
Utbildningen kan hållas på svenska eller engelska
Ett alternativ till brandskyddsföreningens kurs Heta Arbeten
Uppfyller alla försäkringsbolagens villkor
Kursen följer den gällande utbildningsplanen
Du får ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor
Certifikatet gäller i 5 år från utfärdande
Det ingår registrering i kompetensdatabasen ID06
Kursen tar ca 6,5 timmar att genomföra
Kursen är branschanpassad
Upp till 20 deltagare
Utbildningen kan erbjudas på distans
Inga förkunskaper krävs

svebra brandfarliga arbeten

Kursinnehåll

Ansvar, regler och lagstiftning
Organisation
Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
Brandvakt
Utförare
Riskhantering & konsekvenser
Tillståndsansvarig
Grundläggande brandskydd
Byggnadstekniskt brandskydd
Brandfarlig vara
Grupparbeten
Praktisk släckövning
Kunskapsprov
Certifiering

certifikat brandfarliga arbeten
ID06 kompetensdatabas

Pris på brandfarliga heta arbeten

Öppna kurstillfällen

Nedanstånde priser gäller när ni vill boka enskilda platser på en av våra öppna kurstillfällen. Priserna varierar beroende på om kursen är platsbunden eller på distans.

Platsbunden kurs i brandfarliga arbeten – 2 295 kr ex moms/person

Distanskurs i brandfarliga arbeten: – 1 995 kr ex moms/person *

Företagsanpassad kurs i brandfarliga arbeten

Om ni vill boka en kurs för er egen personal så kommer vi gärna ut till er arbetsplats och håller kurs. Priset sätts efter antalet deltagare, ju fler deltagare desto billigare. Kontakta oss för att få en anpassad offert.

* Även vid distanskurs krävs det en praktisk övning med brandsläckare, detta kan dock ske separat vid ett annat tillfälle.

brandfarliga arbeten logo

Vad våra kunder säger om oss

linje

Därför ska ni välja oss

Certifierade instruktörer

När ni anlitar oss får ni en kurs i brandfarliga heta arbeten med kvalité eftersom alla våra instruktörer är certifierade av SVEBRA.

Utbildning på plats ute hos er

Våra instruktörer kan hålla kurs på plats ute hos er, på detta sätt sparar ni både tid och pengar.

Brandmän utbildar dig

Instruktörerna som håller kursen i brandfarliga heta arbeten är uteslutande brandmän med mångårig erfarenhet av brandsäkerhet.

Upp till 20 deltagare

Vi tar upp till 20 deltagare per instruktör och grupp, på detta sätt får ni ner kurspriset per deltagare.

Alla deltagare får kompetensbevis

Efter genomförd kurs skickas personliga kompetensbevis ut, ni kan även välja att bli registrerade i ID06 kompetensdatabas.

 

Digital certifiering till hemsidan

För att visa att ert företag tar ansvar för säkerheten på företaget kan ni ladda upp en digitaliserad certifiering till er hemsida.

Visa att du är certifierad i brandfarliga arbteten

Visa dina kunder att du är seriös och uppfyller försäkringsbolagens villkor. Ladda upp detta certifikat på din hemsida och länka gärna till bilden till

hlr-experten.se/brandfarliga-heta-arbeten

Kontakta oss för offert!

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med oss. Ni får oftast svar samma dag! Ni kan också kontakta oss på info@hlr-experten.se
 eller på telefonnummer 070 – 273 68 53