Utrymningsövning

Har ni någonsin testat att utrymma er lokal med utrymningslarm och utrymningsledare för att se om utrymningsorganisationen fungerar som den ska? Vi erbjuder en utrymningsövning där er verksamhet får hjälp med att planera, genomföra och utvärdera övningen för att finna eventuella brister samt kontrollera så att era egna rutiner följs och fungerar som de ska.

utrymning - HLR experten - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853

Om man vill garantera en trygg utrymning krävs en effektiv utrymningsorganisation. Genom rutiner, utbildning och övning säkerställer man en fungerande organisation. Under en utrymningsövning kan personalen träna på utrymning enligt verksamhetens rutiner. Övningen ger deltagarna medvetande om eventuella problem som kan uppstå vid en verklig utrymning.

Genomförande

Övningen kan anpassas efter era speciella behov och förutsättningar. Moment som försvårar en normal utrymning kan skapas. Vi går igenom utrymningsövningen tillsammans med brandskyddsansvariga och utsedda utrymningsledare både före och efter för att utvärdera och diskutera genomförandet.

Larmgivning sker i överenskommelse med larmansvarig och personalen ska då utrymma och samlas åter på återsamlingsplatsen. Utrymningsledarna får öva på sin roll och lämna besked till den brandskyddsansvarige.

I samband med en utrymningsövning kan deltagarna öva med brandsläckare och brandfilt mot verklig eld. Efter övningen samlas alla ansvariga utrymningsledare och brandskyddsansvarige för att diskutera förbättringsåtgärder på eventuella problem som uppstod och för att dela med sig av erfarenheter.

Kursfakta:

Tidsåtgång:
ca 2 timmar per övningstillfälle

Plats:
Hos er på företaget

Språk:
Vi kan hålla övningen på Svenska eller Engelska

Max antal deltagare:
Obegränsat

Pris:
Kontakta oss för offert

Innehåll praktik (tillval):

– Släckning av verklig brand med handbrandsläckare
– Användning av brandfilt på brinnande docka

Utrymningsledare - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Öva på din roll som utrymningsledare

hlr experten - 070-2736853

Fungerar utrymningsorganisationen?

hlr experten - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Samlas alla på återsamlingsplatsen?

Begär en gratis offert