Företagscertifikat

När ert företag har genomfört en kurs hos oss får ni alltid ett företagscertifikat som visar att företaget har uppnått målen och kraven enligt arbetsmiljöverkets regler gällande första hjälpen eller brandsäkerhet på arbetsplatser.  

Certifikatet skickas i digitalt format och innehåller alltid kursdatum, namn på instruktör samt målsättningar med kursen.

Beroende på vilken kurs ni genomför utfärdar vi olika varianter av certifikat och här nedan kan ni se några exempel våra certifikat.

HLR, företagscertifikat

HLR med hjärtstartare, 2 tim

Certifikat HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

HLR med första hjälpen 3 tim

Certifikat HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

HLR för barn och spädbarn

Barn HLR - Certifikat HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Brandutbildning, företagscertifikat

Allmän barndkunskap, 2 timmar

Certifikat brandutbildning - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Allmän barndkunskap, 3 timmar

Certifikat brandutbildning - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten