Kompetenta instruktörer

När ni bokar en utbildning i HLR eller brandutbildning via oss kan ni känna er trygga med vetskapen om att det är kompetenta och erfarna instruktörer som kommer och håller en HLR utbildning som genomsyras av kvalitet.

Våra instruktörer är antingen brandmän eller ambulanspersonal och har därför uppdaterad kunskap kring hjärt och lungräddning och lång erfarenhet inom akutsjukvård och räddningstjänst. Men de har också något mycket viktigare än så, de har verklig erfarenhet av att behandla hjärtstopp.

Detta är något som gör oss unika i branschen, det är svårt att lära ut något så viktigt som HLR och första hjälpen utan att ha egen erfarenhet kring hur det går till i verkligheten.

Brandmän

Vilka är bättre på att förklara hur bränder uppstår och hur man släcker de om inte brandmännen själva som kommer när man ringer 112?

De som kommer och håller brandutbildning jobbar aktivt som brandmän och har lång erfarenhet av brandbekämpning. Exempel och erfarenheter hämtade från verkligheten gällande bränder är återigen svårslaget.

Certifierade

Alla våra instruktörer som utbildar i hjärt lungräddning är certifierade av Svenska HLR rådet. De är uppdaterade när det gäller de senaste riktlinjerna och tar del av den senaste forskningen.

På så sätt kan ni känna er trygga med att ni får en utbildning som innehåller de senaste rönen och teknikerna för hur man utför första hjälpen på ett korrekt sätt.

HLR Experten utbildar er inom hjärt och lungräddning, första hjälpen samt brandskydd - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Begär en gratis offert