Kompetenta instruktörer

När ni bokar en HLR kurs eller brandutbildning via oss kan ni känna er trygga med vetskapen om att det är kompetenta och erfarna instruktörer som kommer och håller en kurs som genomsyras av kvalitet.

Våra instruktörer jobbar antingen som brandmän eller inom ambulansen och har därför uppdaterad kunskap kring hjärt och lungräddning och lång erfarenhet inom akutsjukvård och räddningstjänst. Men de har också något mycket viktigare än så, de har verklig erfarenhet av att behandla hjärtstopp.

Detta är något som gör oss unika i branschen, det är svårt att lära ut något så viktigt som livräddande första hjälpen utan att ha egen erfarenhet kring hur det går till i verkligheten.

Brandmän

Vilka är bättre på att förklara hur bränder uppstår och hur man släcker de om inte brandmännen själva som kommer när man ringer 112?

De som kommer och håller en brandskyddsutbildning jobbar aktivt som brandmän och har lång erfarenhet av brandbekämpning. Exempel och erfarenheter hämtade från verkligheten gällande bränder är återigen svårslaget.

Certifierade

Alla våra instruktörer som utbildar är certifierade av Svenska HLR rådet. De är uppdaterade när det gäller de senaste riktlinjerna och tar del av den senaste forskningen.

På så sätt kan ni känna er trygga med att ni får en utbildning som innehåller de senaste rönen och teknikerna för hur man utför första hjälpen på ett korrekt sätt.

Wasim Hentati, 0702736853
Wasim Hentati - Grundare och Instruktör

Möt våra instruktörer

Wasim Hentati

Marcus Aldrin

Marcus Aldrin

Linus Finnsson

Marcus Nord

Jonas Boström

Joakim Högström

Jaime Barrios

Jaime Barrios

Kontakta oss