BRANDUTBILDNING I STOCKHOLM

Våra brandmän delar med sig av verkliga erfarenheter. Förebygg och förhindra bränder med en brandutbildning för företag och personal.

Brandutbildning för företag i Stockholm

Brandutbildning i Stockholm, denna kurs uppmärksammar er på brandrisker i verksamheten och hjälper er skapa ett bra brandskydd. Lär er personal agera på rätt sätt vid en brand för att minska skador och onödiga kostnader.

En brandutbildning som lär er förebygga brandrisker!
Instruktörerna är brandmän med verkliga erfarenheter
Lär er släcka brand med brandsläckare och brandfilt
Vi anpassar utbildningen till ert företag
Kvalitetssäkrad kurs enligt LSO 2003:778
Certifikat som godkänner företaget!

brandutbildning i stockholm för företag
Brandutbildning

Kursfakta

Tidsåtgång:
3 tim per kurstillfälle

Plats:
Vi kommer ut till er

Språk:
Svenska eller Engelska

Antal deltagare:
Max 20 st deltagare per grupp

Kursinnehåll

Vanliga brandorsaker
Förebygg och förutse brandrisker
Riskmiljöer på er arbetsplats
Brandteori – uppkomst och spridning
Brandförlopp
Regler och ansvar
Brandlarm och utrymningslarm
Byggnadstekniskt brandskydd
Brandförebyggande arbete (SBA)
Hur ska man agera vid en brand
Utrymning och utrymningsvägar
Mänskligt beteende vid nödsituation
Hur fungerar brandsläckare

Brandutbildning, brandkurs i stockholm
brandutbildning, brandskyddsutbildning

Praktisk övning

Släcka verklig brand med brandsläckare
Släcka brinnande docka med brandfilt

Därför ska ni välja oss

På 3 timmar lär ni er det som krävs för att förebygga bränder och upptäcka brandrisker samt agera på rätt sätt vid en brand. Denna brandutbildning i Stockholm består av teori som varvas med praktik och kursen avslutas med släckövning på verklig brand med handbrandsläckare och brandövningsdocka.

Proffsiga brandmän som instruktörer med verklig erfarenhet

Ni skapar en trygg miljö på arbetsplatsen och förbättrar ert brandskydd

Vi skräddarsyr utbildningen åt ert företag

Företaget certifieras enligt kraven i LSO (2003:778)

Deltagarna får personliga certifikat

Ni lär er släcka bränder med olika typer av brandsläckare på verklig eld

Brandutbildningen kan ges på engelska eller svenska

100% pengarna tillbaka garanti

brandutbildning i stockholm

Brandskyddsutbildning i Stockholm

Skapa en trygg miljö och förbättra ert brandskydd med vår brandskyddsutbildning. Vi ger er personal den kunskap som krävs för att agera på rätt sätt för att förhindra eller bekämpa en brand. Utbildningen passar alla typer av företag och verksamheter och ger deltagarna grundläggande kunskaper gällande brandskydd.

Denna brandskyddsutbildning i Stockholm ger deltagarna ökad förståelse inom brandsäkerhet och brandförebyggande arbete och ökad riskmedvetenhet på er arbetsplats samt om så önskas praktisk erfarenhet med brandsläckare och brandfilt.

Lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagen ställer krav på att personal regelbundet ska genomgå brandskyddsutbildning för att ha den kunskap som krävs för att förhindra eller begränsa bränder. Brandutbildningen är utformad för att uppfylla dessa krav.

Vi anpassar kursen till ert företags förutsättningar och det krävs ingen tidigare erfarenhet för att genomgå denna brandskyddsutbildning. Vi kommer ut och håller kursen på plats hos er i Stockholm och kan i samband med kursen gå igenom era lokaler för att ge er tips på hur ni kan förbättra brandskyddet. Vi kan också erbjuda denna brandutbildning i Malmö och Göteborg med omnejd.

Vad våra kunder säger om oss

linje
google recension

“Vi är mycket nöjda. Denna brandutbildning anpassades för oss så att vi kunde få med vårt eget Systematiska Brandskyddsarbete och utrymningsorganisation i utbildningen. Lyhörd utbildare som tog sig tid att svara på alla frågor från personalen. ”

Maria Östman | Säkerhetschef på Södertörns högskola

google recension

“Jag tyckte de som höll i utbildningen gjorde ett fantastiskt arbete hos oss. Upplägget på utbildningen var otroligt praktiskt och pedagogiskt. Förhållningssättet de hade var också av väldigt hög karaktär, de är helt klart utbildare ni ska vara stolta över. Vi sökte en som kan hålla utbildningen på engelska och det utförde de helt felfritt! Våra internationella anställda uppskattade det högt! ”

Anita Orevich | Associate HR Generalist på Resolution Games

google recension

”Vi var nöjda med brandutbildningen som gav oss det vi önskade. Bra med mycket praktiska moment där man fick öva och några tankeställare i informationen under utbildningen. Trevlig utbildare med entusiasm i ämnet. Kändes mycket prisvärd. Jag rekommenderar gärna HLR Experten till andra.”

Anna Olsson | Platschef på Hufvudsta Gård Mat & Möten

Kursbeskrivning av vår brandutbildning

Del 1 av brandutbildningen inleds med en förklaring av hur viktigt det är att personalen har god kunskap gällande de brandrisker och brandorsaker som finns runt omkring oss och hur vi på bästa sätt kan förebygga dessa brandrisker. Vi går igenom statistik och tittar på vilka de vanligaste brandorsakerna i Sverige är.

Del 2 av kursen består av en genomgång av de lagar och regler som reglerar brandskyddet i Sverige. Vi går igenom vikten av att ha ett bra och fungerande systematiskt brandskyddsarbete och vad konsekvenserna kan bli om man inte tar det ansvaret på allvar.

Del 3 består av grundläggande brandteori. Vi går igenom hur bränder uppstår och hur man på bästa sätt släcker en brand. Vad är viktigt att tänka på för att förhindra uppkomsten och framförallt spridningen av en brand initialt sätt. Vi går igenom vad skillnaden är mellan brandfarliga varor och icke brandfarliga varor och hur man ska förhålla sig till dessa. Deltagarna lär sig hur en brand utvecklar sig och lär sig känna igen tecknen på när det blir riktigt farligt.

I del 4 lär sig deltagarna hur de ska agera vid en brand. Vad är egentligen första prioritet och vad är viktigt att tänka på. När ska man börja med att släcka och vad och vilka ska man rädda, hur stora risker ska man egentligen utsätta sig själv för i en krissituation.

I del 5 går vi igenom vad skillnaden mellan ett brandlarm och ett utrymningslarm är. Deltagarna får även information gällande de olika typerna av brandsläckare och kunskap kring vilken brandsläckare som bör användas till vad. Vi pratar effektivitet, hållbarhet, funktion, vanliga felkällor och deltagarna har möjlighet att ställa alla tänkbara frågor gällande brandsläckare.

Del 6 handlar om brandceller. Vad är deras syfte och hur känner man igen en brandcell. Hur länge tar det innan en brand sprider sig vidare till en annan byggnad eller ett annat våningsplan och hur ska man agera om det brinner hos grannen, och vad är en branddörr egentligen? Detta är några av de frågor som behandlas i denna del av kursen.

I del 7 pratar vi om den skadliga brandröken och hur vi ska förhålla oss till den. Vi för även en diskussion med deltagarna gällande de brandrisker som finns på den egna arbetsplatsen. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska brandriskerna? Oftast uppstår en bra diskussion här vilket leder till ett ökat säkerhetstänk och eventuellt införandet av nya brandsäkerhetsåtgärder.

I del 8 går vi igenom företagets utrymningsstrategi. Instruktören förklarar vilka regler som gäller vid utrymning och hur man på bästa sätt skapar en trygg utrymning. Vi diskuterar företagets utrymningsplan och eventuellt förbättringsåtgärder gällande företages utrymningsvägar, skyltar och belysning. Vi förklarar hur viktigt det är med regelbundna egenkontroller gällande brandskyddet. I slutändan är det personalens och besökarnas säkerhet som står på spel.

Del 9 består av den praktiska släckövningen utomhus. Här får deltagarna den praktiska erfarenheten av att använda en riktig brandsläckare för att släcka en riktig eld. De får kunskap i hur man ska närma sig branden på ett säkert sätt och lär sig även handgreppen på brandsläckaren med att dra ut sprinten, trycka ned handtaget och vinkla slangen rätt. Vi övar och med brandfilt och brandövningsdocka där deltagarna får lära sig att släcka brand i kläder. Detta moment är extremt uppskattat då man ännu mer aktivt får jobba med kroppen för att släcka branden.

Avslut
Vi avslutar med en gemensam diskussion gällande lärdomarna från brandskyddsutbildningen. Deltagarna ges möjlighet att ställa frågor och de kan även ladda ned sina digitala utbildningsbevis och ge ett omdöme för kursen.bra

Begär en gratis offert

Fyll i formuläret för att få ett prisförslag på brandutbildning. Du får svar samma dag! Du kan också kontakta oss på info@hlr-experten.se eller på telefonnummer 070 – 273 68 53