S-HLR utbildning

S-HLR utbildning för sjukvården, hemsjukvård, tandvård och studenter på vårdutbildningar.

S-HLR utbildning för sjukvårdspersonal i Stockholm

S-HLR utbildning enligt HLR rådets riktlinjer

S-HLR utbildning är anpassad för all typ av sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus. Även tandpersonal och studenter på vårdutbildningar bör genomföra denna kurs.

Certifierade instruktörer med sjukvårdskompetens
Följer svenska HLR rådets riktlinjer
Fokus på teamträning vid hjärtstopp och luftvägsstopp
Avancerad träningsdocka
Professionella övningshjärtstartare
Sugutrustning och svalgtub
Kursintyg

S-HLR för sjukvårdspersonal

Kursinnehåll

Bedömning av livstecken
Kedjan som räddar liv
Vuxen S-HLR, kompressioner och inblåsningar
En- och två livräddarteknik vid HLR
Verksamhetsspecifika larmrutiner
Användning av andningsmask
Användning av akututrustning
Stabilt sidoläge
Användning av hjärtstartare, säkert och effektivt
Anpassad teamträning utefter givna situationer
Livräddning vid luftvägsstopp

S-HLR kurs stockholm
HLR FÖR SJUKVÅRDEN (S-HLR)

Målgrupp:
Sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal och hemsjukvård 

Tidsåtgång:
4 timmar

Förkunskapskrav:
– Inläst kursbok i S-HLR
– Genomförd webbutbildning i S-HLR

Deltagare:
Max 6 deltagare per kurstillfälle

Språk:
Svenska eller engelska

S-HLR kurs i Stockholm

Det måste finnas välfungerande rutiner vid ett plötsligt hjärtstopp, framförallt på våra sjukhus och inom övriga vården. Flera tusen personer drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige vare år och de första minuterna är absolut avgörande. På grund av detta måste kunskaperna repeteras regelbundet för att hållas aktuella. Alla våra utbildningar sker enligt HLR-rådets senaste riktlinjer från 2021.

S-HLR och HLR för sjukvårdspersonal som kursen också kallas för ska ge sjukvårdspersonal möjligheten att träna HLR tillsammans med en hjärtstartare där fokus även ligger på teamträning.

Denna S-HLR utbildning kräver vissa förberedelser och består således av tre delar, till att börja med måste deltagarna ha läst igenom kurslitteraturen innan kursen startar, de ska också ha genomfört webbutbildning med godkänt resultat, först därefter genomför vi den praktiska träningen under själva kurstillfället där vi fokuserar på praktiska övningar och teamträning med scenarioövningar.

Förkunskaperna och förberedelserna är avgörande och ett krav för att vi ska kunna genomföra kurserna med bra kvalitet samt för att kunna utfärda godkänt kompetenskort.

Under kursens gång skapar vi olika scenarion där kursdeltagarna får träna på att agera självständigt men även att samarbeta som ett team. Kommunikation och ledarskap är också viktiga moment som vi övar på. Vi har också avancerade övningsdockor som ger feedback i realtid vilket leder till att deltagarna kan förbättra sin teknik.

I kursen ingår även grundläggande kunskap i hur man hanterar vanlig akututrustning såsom sugutrustning och andningsmask. S-HLR kursen kommer att ge deltagarna en förstärkt kompetens och ett bättre självförtroende när det kommer till att agera vid akuta medicinska tillstånd med noggrannhet och effektivitet

Det har tillkommit ett nytt nationellt krav för hyrbemanningsavtal som innebär att alla konsulter som arbetar inom sjukvården numera måste ha en aktuell utbildning i S-HLR eller HLR för sjukvårdspersonal.

Vår S-HLR kurs riktar sig till all typ av personal som arbetar inom vården, dvs. sjukhuspersonal, tandvårdspersonal, personal inom primärvården, övriga sjukhusinrättningar samt till studenter i vårdutbildningar.

Vad våra kunder säger om oss

linje

Certifierade instruktörer

Instruktörerna som ger S-HLR utbildning är certifierade av svenska HLR-rådet och har stor erfarenhet inom både utbildning och sjukvård.

Vi kan utbilda på plats hos er

Vi kan komma ut och utbilda på plats hos er. Vi kan också erbjuda lokal dit ni kan komma för utbildning i Stockholm.

Kursintyg efter kurs

Efter genomförd kurs får deltagarna ett personligt kursintyg som visar på godkänt deltagande.

Visa att er personal har genomfört S-HLR utbildning

Visa att ert företag är seriöst och följer gällande krav på regelbunden S-HLR utbildning. Ladda upp certifikatet på er hemsida och länka bilden till

hlr-experten.se/s-hlr-utbildning

S-HLR utbildning certifikat

Kontakta oss för offert!

Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med oss. Ni får oftast svar samma dag! Ni kan också kontakta oss på info@hlr-experten.se
 eller på telefonnummer 070 – 273 68 53