Hur gör man hjärt och lungräddning, HLR?

En komplett guide i HLR som lär dig rädda liv!

Hur gör man hjärt och lungräddning (HLR) och varför är det viktigt? I den här guiden lär du dig grunderna i HLR så att du kan ingripa om någon i din närhet drabbas av ett hjärtstopp.

Du får svar på följande frågor:

Hur gör man hjärt och lungräddning?
Hur kontrollerar man medvetande?
Hur kontrollerar man andning?
Hur larmar man 112?
Hur lägger man någon i stabilt sidoläge?
Hur använder man en hjärtstartare?
Hur gör man om någon sätter i halsen?

Hur gör man HLR, hjärt och lungräddning

Hur man gör HLR steg för steg

Hur gör man hjärt och lungräddning? Du kommer i denna HLR-guide att lära dig allt du behöver veta för att hjälpa någon som får hjärtstopp eller sätter i halsen.

1. Kontrollera medvetandet – skaka försiktigt i axlarna och prata med personen. Läs mer »

2. Kontrollera andningen – öppna luftvägen och se, lyssna samt känn efter normal andning. Läs mer »

3. Vid normal andning – lägg personen i stabilt sidoläge. Läs mer »

4. Vid onormal andning – larma 112 och förbered HLR. Läs mer »

5. Påbörja hjärt och lungräddning – varva 30 kompressioner och 2 inblåsningar tills personen andas normalt eller räddningspersonal tar över Läs mer »

6. Använd hjärtstartare om en finns tillgänglig Läs mer »

7. Heimlich manöver – om någon har satt i halsen. Läs mer »

Varför är hjärt och lungräddning viktigt?

Syftet med hjärt och lungräddning är att upprätthålla kroppens livsviktiga funktioner, nämligen andning och blodcirkulation. När du gör HLR pumpar du runt blodet i den drabbade personens kropp (genom att trycka på bröstkorgen) och förser personens kropp och lungor med syre (genom att blåsa in luft genom munnen).

Vad händer när man gör hjärt och lungräddning?

När du trycker ned bröstkorgen pressas hjärtat ihop och blodet i hjärtat pumpas ut i kroppen. När du släpper trycket från bröstkorgen återgår hjärtat till normalt läge och nytt blod flödar in.

Blodet är livsavgörande för kroppen eftersom det förser cellerna med syre och utan syre dör cellerna. När hjärtat fungerar normalt pumpar det syresatt blod ut från hjärtat via blodådrorna ut i kroppen där det levererar syre till cellerna. När blodet är på väg tillbaka till hjärtat är det syrefattigt och passerar då lungorna där nytt syre överförs till blodet. Därefter åker blodet in i hjärtat igen för att börja om processen.

När en person får ett hjärtstopp fungerar inte denna cirkulära syreprocess. Kroppen och cellerna drabbas då av akut syrebrist och framförallt hjärncellerna tar skada väldigt fort. Bara efter 4-6 minuter utan syre börjar hjärncellerna att dö. Därför är det väldigt viktigt att vi stoppar denna celldöd i tid och själva sätter igång syreprocessen genom bröstkompressioner och inblåsningar för att manuellt pumpa runt blodet i kroppen och tillföra syre.

1. Kontrollera medvetande

Börja alltid med att kontrollera medvetandet hos den drabbade. Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Om personen visar tydliga livstecken så som att denne talar, hostar, gråter eller gör kroppsrörelser så kan du snabbt utesluta hjärtstopp. Du ska dock ändå alltid närmare undersöka medvetandegraden och säkerställa att personen andas normalt.

Att kontrollera medvetandet är en väldigt viktig åtgärd som alltid bör göras om man ser en person som verkar medvetslös. Det måste inte vara ett hjärtstopp som är anledningen till medvetslösheten, personen kan ha drabbats av exempelvis en stroke, en allergisk reaktion, blodsockerfall eller blödning.

kontrollera medvetandet, medvetandekontroll, hur gör man hjärt och lungräddning
Kontrollera medvetandet hos den drabbade

Bedöm medvetandenivå

Det finns olika nivåer av medvetande. En enkel skala som kan användas när tillståndet är kritiskt för den drabbade är AVPU-skalan.

A = Alert; personen är fullt vaken och kan tala normalt

V = Verbal; personen är slö men reagerar när man pratar

P = Pain; personen är medvetslös men reagerar på smärtstimulans

U = Unresponsive; personen är medvetslös och reagerar inte på smärtstimulans

Du får snabbt svar på om personen är ”Alert” eller ”Verbal” när du försöker prata med personen. Om du inte får någon reaktion kan du försöka smärtstimulera kroppen för att tvinga fram en reaktion.

Ett effektivt sätt är att knyta ihop handen och gnugga knogarna över övre delen av bröstbenet på den drabbade. Detta skapar en otroligt stark smärta som inte är skadlig på något sätt. Det är en snabb åtgärd för att kunna göra en första bedömning av medvetandenivå.

Ser man en person som ligger utslagen på en parkbänk kan det vara någon som har druckit för mycket, men det kan också vara någon som av okänd anledning blivit medvetslös. Att försöka prata med personen kan alla göra för att snabbt bedöma medvetandet. Men om man inte vill gå fram och fysiskt röra vid personen eller försöka smärtstimulera ska man åtminstone ringa 112 och förklara situationen.

Var försiktig om personen har skadat nacke, rygg eller huvud

Om den drabbade har ramlat från en hög höjd eller exempelvis varit med om en trafikolycka bör du utgå från att personen har skadat nacke, rygg eller huvud. Du ska då vara extra varsam när du utför medvetandekontrollen.

Om det går ska du undvika att flytta personen från platsen där skadan först skett eftersom rörelser kan förvärra skadorna hos den drabbade. Om det är livsnödvändigt att flytta personen försök då att stabilisera nacke och rygg, och undvik onödiga vridningar.

Om personen har varit med om en trafikolycka och är medveten, be personen sitta kvar i bilen och titta rakt fram, du kan även sätta dig i baksätet och stabilisera personens huvud mot nackstödet.

Till toppen »

2. Kontrollera andning

När du har kontrollerat medvetandet och det visar sig att den drabbade personen inte går att få kontakt med ska du alltid göra en andningskontroll.

Titta i munnen

Börja med att titta i munnen så att det inte finns något där som blockerar luftvägen. Om du ser ett föremål i munhålan kan du försöka plocka ut det. Om det sitter längre ner i halsen ska du dock inte försöka gräva upp det, eftersom föremålet riskerar att åka längre ner i halsen.

Luftvägen blockeras vid medvetslöshet

När en människa blir medvetslös slappnar alla muskler i kroppen av. Då sjunker vanligtvis tungmuskeln ner och täpper till luftvägen i halsen när den medvetslöse ligger på rygg. Det är då livsviktigt att skapa en fri luftväg så att personen kan andas.
skapa fri luftväg
Tungan blockerar luftvägen

Hur skapar man fri luftväg?

För att öppna luftvägen placerar du din ena hand på pannan på den medvetslöse och två fingrar på hakspetsen, böj sedan huvudet bakåt och uppåt. När du utför denna åtgärd sträcker du ut tungmuskeln och skapar en fri luftväg.
fri luftväg hlr
Skapa en fri luftväg
skapa fria luftvägar
Sträck ut tungmuskeln

Hur kontrollerar man andningen?

Öppna luftvägen och placera sedan ditt öra och din kind så nära den drabbades mun som möjligt och fäst blicken på bröstkorgen.

Fortsätt att hålla en öppen luftväg med dina händer och kontrollera nu andningen genom att se, lyssna och känna.

Denna andningskontroll som består av momenten: se, lyssna och känn, ska inte ta längre tid än 10 sekunder. Anledningen till detta är att du så fort som möjligt ska kunna bedöma om den drabbade lider av ett hjärtstopp – så att hjärtkompressioner i sådana fall kan påbörjas utan dröjsmål.

Under dessa 10 sekunder ska du bedöma om personen andas normalt eller inte. En normal andning utgörs av ca 10-16 andetag per minut men du kan också använda din egen andning som en måttstock.

kontrollera andningen, hur gör man hjärt och lungräddning
Kontrollera andningen

Se – Rör sig bröstkorgen och magen?

– Titta om bröstkorgen rör sig vid inandning och utandning?

– Är andningen snabb, långsam, regelbunden eller oregelbunden?

– Vilket djup har andetagen, är de ytliga, flämtande, ansträngda eller djupa?

Lyssna - Hörs det någon andning?

– Finns det några andningsljud? Lyssna ordentligt.

– Hur låter det? Är andningen rosslig, snarkande, pipig eller suckande?

Känn - Känner du utandningsluft eller bröstkorgsrörelser?

Lägg din kind mot den drabbades mun och näsa och försök känna efter om du kan identifiera en varm luftström. Håll din ena hand på den drabbades bröstkorg och försök känna efter om du kan identifiera bröstkorgsrörelser.

kontrollera andningen
Se, lyssna och känn efter andning

Ingen eller onormal andning

Om den drabbade personen andas onormalt eller inte andas överhuvudtaget, larma genast 112, sätt på högtalaren, och påbörja hjärt och lungräddning.

En onormal andning känns exempelvis igen på att den är långsam, ansträngd, suckande eller snarkande. Kort sagt: om andningen på något sätt låter konstig – gör då bedömningen att det är en onormal andning och påbörja HLR.

Ett annat exempel på onormal andning är vad som brukar kallas för agonal andning. Det är ett tillstånd som kan drabba en person som precis råkat ut för ett hjärtstopp. Vid agonal andning andas den drabbade med djupa men enstaka och ojämna andetag. Detta är att räkna som onormal andning och ska inte förväxlas med normal andning. Vid agonal andning får den drabbade inte i sig något syre då de djupa, ojämna andetagen enbart är en reaktion på hjärtstoppet.

En grundregel för HLR är alltså att alltid ta det säkra före det osäkra och påbörja hjärt och lungräddning även i de fall då du är osäker på om personen har en normal andning eller inte. Det är på intet sätt skadligt för hjärtat att påbörja kompressioner på en person med normal andning och puls.

Om du skulle påbörja hjärt och lungräddning på en fullt frisk person med puls och andning så kommer denne förmodligen bara att reagera på den smärta som bröstkompressionerna genererar genom att antingen göra motstånd eller vakna upp ur eventuell medvetslöshet.

Vanliga tecken på syrebrist

Var även uppmärksam på vissa tecken som visar att en person lider av syrebrist och därför inte andas normalt, till exempel blåfärgade läppar, naglar och öronsnibbar. På mörkhyade personer är det lättast att se tecken på syrebrist på insidan av läpparna.

Till toppen »

3. Vid normal andning – lägg personen i stabilt sidoläge

Om den drabbade personen är medvetslös men andas normalt behöver du inte påbörja hjärt och lungräddning. Du ska däremot placera personen i ett stabilt sidoläge och därefter larma 112.

Varför stabilt sidoläge?

En person som placeras i ett stabilt sidoläge får en fri luftväg och kan enklare andas. Om du är ensam och behöver hämta hjälp kan du lägga personen i stabilt sidoläge och därefter lämna personen tillfälligt utan risk för att luftvägen blir blockerad. Det stabila sidoläget förhindrar också att personen rullar över på rygg eller mage.

En annan fördel med att lägga den drabbade i ett stabilt sidoläge är att det minskar risken för kräkning och kvävning till följd av det. Risken för kräkning ökar vid medvetslöshet. Att ligga på rygg i ett sådant läge medför livsfara då munhålan på den medvetslöse snabbt fylls med maginnehåll som i sin tur blockerar luftvägen. Ligger den medvetslöse i stabilt sidoläge kan maginnehållet istället rinna ut ur munnen och på så vis lämna luftvägen fri.

stabilt sidoläge
Lägg i stabilt sidoläge

Hur lägger man en person i ett stabilt sidoläge?

stabilt sidoläge, hur gör man hlr

Steg 1

Sätt dig på knä på den sida av personen som passar dig och situationen bäst. Smidigast blir det om du placerar dig så att du senare kan rulla personen i riktning mot dig själv. Vik därefter ut armen närmast dig på golvet enligt bilden.
framstupa sidoläge
Sträck ut armen närmast dig

Steg 2

Ta den drabbades bortre arm och placera den med handryggen mot personens kind på motsatt sida från armen. Håll kvar den drabbades hand i detta läge.
stabilt sidoläge, hur gör man hlr
Lägg handryggen på kinden

Steg 3

Vinkla upp det bortre knät med din andra hand. Ju högre upp du vinklar knät desto lättare blir det att vända kroppen även om personen ifråga är stor och tung. Tryck med handen på knät och vänd personen försiktigt i riktning mot dig själv.
stabilt sidoläge, hur gör man hlr
Vinkla upp bortre knät

Steg 4

Se till att böja personens huvud bakåt så att luftvägen hålls öppen. Justera så att personens handrygg ligger under kinden för att förhindra att huvudet faller framåt. Se till att det övre benet ligger vinklat upp mot kroppen, gärna i 90 grader enligt bilden, för att göra läget ännu mer stabilt.

Detta läge förhindrar att personen hamnar på mage, samt säkerställer en fri luftväg. Fortsätt kontrollera så att andningen är normal ända tills räddningspersonal anländer. Ett tips är att placera din handrygg precis framför personens näsa och mun och känna efter den varma utandningsluften. Lämna inte personen ensam om det inte är nödvändigt.

Stabilt sidoläge
Fortsätt kontrollera andningen

Förhindra nedkylning

Det du också ska tänka på är att förhindra nedkylning. Placera gärna en filt eller något annat varmt ovanpå den medvetslöse. Om möjlighet finns kan man också redan innan man lägger personen i stabilt sidoläge placera en filt på marken bredvid och rulla den medvetslöse upp på filten.

En medvetslös person har nämligen sämre ämnesomsättning än vanligt varför kroppen blir lättare mottaglig för kyla. Det behöver inte vara minusgrader för att kroppen ska bli nedkyld, utan detta kan även ske på sommaren.

förhindra nedkylning
Skydda alltid mot nedkylning

Om personen har en nack- eller ryggskada

Om du misstänker att den drabbade personen har en nack- eller ryggskada, t.ex. att personen varit med om en fallolycka eller trafikolycka så ska du undvika att lägga personen i ett stabilt sidoläge. Låt då istället den medvetslöse ligga kvar på rygg och skapa en öppen luftväg manuellt på samma sätt som du gör när du kontrollerar andningen. Att vända en person med nack- eller ryggskada i ett stabilt sidoläge kan i vissa fall förvärra skadorna. Om personen i detta läge börjar kräkas måste man trots skaderisken vrida huvudet åt sidan för att få ut vätskan.

Stabilt sidoläge om personen ligger på mage

Om personen ligger på mage är det enklast att vända personen till ryggläge och därefter rulla den drabbade i stabilt sidoläge. För att vända en person från magläge till ryggläge, sträck upp dennes båda armar rakt ovanför huvudet och håll din ena hand på personens axel och den andra på höften och vänd så personen mot dig.
vänd på medvetslös person

Stabilt sidoläge på gravid person

Om du ska lägga en gravid kvinna i stabilt sidoläge är det viktigt att hon ligger på vänster sida. Om den medvetslösa kvinnan läggs på rygg eller på höger sida blir trycket från livmodern så stor på hålvenen i hjärtat att blodcirkulation i hjärtat minskas drastiskt och i värsta fall kan blockeras helt. Om den gravida kvinnan istället ligger på vänster sida avlastas trycket på hålvenen och blodcirkulationen säkerställs. (Hålvenen ser du markerad som nummer 11 på bilden här intill).

Till toppen »

stabilt sidoläge gravid
Den tunga livmodern trycker mot hjärtat

4. Vid onormal andning - larma 112 och förbered HLR

Vid onormal andning eller ingen andning alls – larma 112 och påbörja hjärt och lungräddning. Gör sedan växelvis 30 hjärtkompressioner följt av 2 inblåsningar.

Ring 112

Om du är ensam och hittar en medvetslös person som saknar andning ska du ringa 112 på din telefon och sätta på högtalarfunktionen så att du samtidigt kan påbörja HLR. Om någon annan kan ringa 112, be då denne göra detta medan du påbörjar HLR.

Högtalarfunktionen är väldigt effektiv i och med att den ger dig möjlighet att påbörja hjärtkompressioner samtidigt som du talar med SOS alarm. Larmoperatören kommer att börja med att ställa dig ett antal frågor, om du då blir inaktiv med telefonen i handen istället för att göra HLR försämras överlevnadschansen avsevärt för den som är drabbad av hjärtstopp.

larma SOS, 112 vid hjärtstopp
Aktivera telefonens högtalare
larma 112
Tala lugnt med SOS alarm

Svara på frågor till SOS Alarm

Det är bra att känna till vilka frågor SOS Alarm kommer att ställa till dig när du ringer. Du kan då lättare förbereda tydliga och snabba svar, vilket förenklar för larmoperatören och påskyndar processen att skicka ut rätt resurser till olycksplatsen.

Du kommer att behöva svara på:
– Vad är det som har inträffat?

Beroende på ditt svar kommer följdfrågor så som:
– På vilken adress befinner du dig?
– Vad är ditt namn och telefonnummer?

SOS alarm, larma 112
Beskriv händelsen så detaljerat som möjligt

Vad är det som har inträffat?

Var så tydlig som möjligt när du beskriver vad som har hänt, ta några djupa andetag innan du börjar prata, tala lugnt och försök att inte skrika i telefonen, det blir svårare att höra då. Beskriv situationen du ser framför dig, och försök få med så många detaljer som möjligt.

Det är en stor trygghet att kunna prata med SOS alarm som snabbt kan ge svar bland annat på frågan: hur gör man hjärt och lungräddning?

Vilken adress befinner du dig på?

I nästa steg kommer larmoperatören att gå vidare och fråga efter vilken adress olyckan har inträffat på. Nu är det extra viktigt att du är tydlig och anger en korrekt adress och tydliggör vilken ort det gäller.

Exempelvis:
“Olyckan har inträffat på Storgatan 23 i Södertälje”.

Tänk på att det i Sverige finns många gator med liknande namn i olika kommuner och att det därför är viktigt att du nämner orten tillsammans med adressen för att undvika förvirring. Att nämna både adress och ort i samma mening är i detta sammanhang en grundregel som du alltid ska ta med dig.

Uppge ditt namn och telefonnummer

Ditt namn och telefonnummer behöver SOS alarm för att kunna ringa upp igen vid ett eventuellt avbrott. Därför är det viktigt att du uppger det faktiska telefonnummer som SOS alarm kan nå dig på så att de exempelvis inte hamnar i en telefonväxel.

Till toppen »

5. Påbörja hjärt och lungräddning

Under tiden du larmar 112 påbörjar du HLR. Du ska göra hjärtkompressioner och inblåsningar. Det är viktigt att använda rätt teknik för att orka längre. Om du följer dessa råd blir effektiviteten av dina hjärtkompressioner bättre för den drabbade.

Du kommer att varva 30 stycken hjärtkompressioner och 2 stycken inblåsningar tills räddningspersonalen kommer till platsen och tar över.

hjärtkompressioner, hur gör man HLR
Tryck mitt på bröstbenet, mitt mellan bröstvårtorna

1. Gör 30 hjärtkompressioner

Börja alltid med 30 stycken hjärtkompressioner enligt följande.

1. Använd ett hårt underlag
2. Tryck mitt på bröstkorgen
3. Använd handloven, placera andra handen ovanpå
4. Raka armar, axlarna ovanför händerna
5. Ca 100-120 tryck per minut – ca 2 stycken per sekund.
6. 5 max 6 cm djupa tryck
7. Släpp upp helt efter varje kompression
8. Behåll hudkontakten

Skapa utrymme

Det är viktigt att skapa ett bra utrymme att jobba på: om det är trångt kan du flytta undan stolar eller bord, och går inte det får du istället försöka flytta den drabbade personen till en mer öppen plats. Tänk också på att underlaget måste vara hårt, personen ska absolut inte ligga i en säng eller soffa utan måste ner på golvet och läggas på rygg. Sätt dig sedan på dina knän nära den drabbades överkropp.

Handplacering mitt på bröstkorgen

Placera din ena hand mitt på bröstkorgen mitt mellan den drabbades bröstvårtor, använd handloven. Därefter, placera din andra hand ovanpå den första och knäpp ihop fingrarna. Du ska ha raka armar för att få ett bra tryck och du ska luta dig framåt så att dina axlar är precis ovanför dina händer så att du kan använda din kroppsvikt när du trycker.
HLR, hur gör man hjärt och lungräddning
Tryck mitt på bröstbenet, mitt mellan bröstvårtorna
30:2 mitt på, hur gör man HLR
Tryck hårt för att pressa ihop hjärtat tillräckligt

Tryck ned bröstkorgen ordentligt

När du trycker ned bröstkorgen ska du se till att trycka hårt, var inte rädd för att ta i ordentligt, du ska trycka ihop bröstkorgen så att djupet motsvarar 5 max 6 centimeter. Det kommer att kännas tungt och man blir trött av att göra HLR, det är oftast större chans att man trycker för löst än för hårt.

Tryck 30 gånger - 2 per sekund

Du ska nu trycka 30 gånger och försöka hålla en takt av två tryck per sekund, rekommenderad takt är mellan 100-120 tryck per minut. Det är också viktigt att ha hudkontakt med händerna på bröstkorgen hela tiden och släppa upp ordentligt mellan varje kompression så att hjärtat återigen kan fyllas med blod.

Räkna gärna högt för dig själv när du utför bröstkompressionerna för att hålla koll på räkningen och takten. Fördelen med att räkna högt är också att den person som du eventuellt gör HLR tillsammans med kan höra din räkning och hinner då förbereda sig för inblåsning.

Tänk på att varje sekund är livsavgörande för en person med ett hjärtstopp, därför är det av yttersta vikt att bröstkompressioner påbörjas så snabbt som möjligt och att avbrotten hålls så korta som möjligt för att blodcirkulationen i kroppen ska hållas igång.

Hur gör man HLR på en gravid kvinna?

1. Böj högra knät
2. Placera en kudde eller liknande under höger höft/ryggsida
3. Se till att axlarna och bröstkorgen ligger mot underlaget
4. Utför växelvis 30 kompressioner och 2 inblåsningar

När man ska göra hjärt och lungräddning på en gravid kvinna är det viktigt att man först böjer högra knät och stoppar in en kudde eller liknande under höger höftparti/ryggsida för att förflytta magen mot vänster sida.

När en gravid kvinna är medvetslös och ligger plant på rygg blir trycket från livmodern så stor på hålvenen i hjärtat att blodcirkulation i hjärtat minskas drastiskt och i värsta fall kan blockeras helt. För att undvika detta förflyttar man trycket genom att vrida magen mot vänster sida.

HLR på gravid
HLR på gravid, höj benet och kudde under höften
Om det inte finns en kudde eller liknande tillgängligt kan man med hjälp av en annan person manuellt vänsterförflytta magen för att uppnå samma resultat. Gör då som på bilderna.
HLR på gravid
Manuell förflyttning av magen åt vänster
Manuell förflyttning med två händer

2. Gör 2 st inblåsningar

Efter 30 stycken hjärtkompressioner är det dags att göra 2 inblåsningar enligt följande. Inblåsningar kallas även mun mot mun-metoden eller konstgjord andning. Det är väldigt viktigt att skapa en fri luftväg under tiden man gör inblåsningar så att luften kommer ner till lungorna.

1. Öppna luftvägen
2. Knip om näsan
3. Täck hela munnen
4. Ett normalt andetag per inblåsning
5. Andas in ny luft mellan inblåsningarna
6. Blås tills bröstkorgen höjer sig
7. En inblåsning ska ta ca 1 sekund
8. Så få avbrott som möjligt

hur gör man HLR, mun mot mun metoden

Öppna luftvägen och stäng näsan

Placera två fingrar under hakspetsen, en hand på pannan och böj huvudet bakåt och uppåt. Kläm ihop näsborrarna med tummen och pekfingret tillhörande handen som du har på pannan och placera munnen över den drabbades mun och utför två inblåsningar.

Om du inte kniper om näsan kommer luften som du blåser in genom munnen att åka ut igen genom näsan. Därför är det extra viktigt att det blir helt tätt kring näsan. När du sedan ska blåsa in luft genom munnen måste det också bli tätt så att luft inte pyser ut från sidorna. Gapa stort och täck hela munnen på den medvetslöse med din mun och titta på bröstkorgen när du blåser.

Blås tills bröstkorgen höjer sig

Blås ett normalt andetag tills du ser att bröstkorgen höjer sig, vänd bort din mun, ta ny luft och gör andra inblåsningen. Du behöver inte ta i som om du ska blåsa upp en ballong, det räcker med den mängd luft som du andas in vid ett normalt andetag. När kroppen är medvetslös förbrukas inte lika mycket syre som vid normalt medvetande.

Blodet koncentreras istället till det mest väsentliga så som hjärna, hjärta och lungor och därför räcker det med två korta inblåsningar tills du ser att bröstkorgen höjer sig. Om du blåser in för mycket luft kan du bli yr och luften som inte ryms i den drabbades lungor åker istället ner i magen på denne vilket riskerar att leda till kräkning.

Längre inblåsningar stjäl också viktig tid från kompressionerna som ska pågå med så få avbrott som möjligt. Korta pauser för inblåsningar tillsammans med effektiva hjärtkompressioner ger störst överlevnadschans.

inblåsning, hur gör man HLR
Gör 2 inblåsningar

Måste man göra inblåsningar vid HLR?

Om du inte vill göra inblåsningar på grund av exempelvis, obehag, risk för smitta eller för att du saknar andningsskydd så kan du istället välja att göra enbart hjärtkompressioner på den drabbade. Bäst är att göra hjärtkompressioner och inblåsningar i kombination, men viktigast är ändå att du gör någonting alls. Kompressionerna ser till att blodet cirkulerar i kroppen vilket fördröjer den akuta celldöden och förbättrar chansen till överlevnad. Väljer du att enbart göra kompressioner så jobbar du på utan avbrott så länge du orkar.

Till toppen »

3. Fortsätt växelvis med 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Fortsätt din HLR med 30 bröstkompressioner följt av två inblåsningar och börja sedan om på nytt igen med nästa serie om 30 kompressioner följt av 2 inblåsningar. Fortsätt göra HLR tills ambulans eller räddningstjänst anländer.

Sluta endast om du får väldigt tydliga livstecken så som att personen vaknar eller rör på sig. Jobba på så länge du orkar och ta hjälp av andra människor i närheten för att underlätta.

hur gör man HLR, hjärt och lungräddning
Växla mellan 30 kompressioner och 2 inblåsningar

Så gör du HLR (instruktionsfilm)

Hur gör man hjärt och lungräddning? Denna instruktionsfilm visar dig på ett väldigt pedagogiskt sätt hur du utför HLR.

6. Använd en hjärtstartare

En hjärtstartare är inte på något sätt farlig. Det går inte att skada någon genom att använda en hjärtstartare. Hjärtstartare är inte heller svåra att använda, tvärtom är de väldigt enkla, alla kan lära sig hur de fungerar.

Det finns många olika tillverkare av hjärtstartare och även olika modeller. Det är inga problem att starta och ansluta en hjärtstartare utan HLR-utbildning, oavsett modell, så länge man känner till grundprinciperna.

Det är självklart väldigt värdefullt att gå en HLR-utbildning och att öva praktiskt med en övningshjärtstartare så att man i verkligheten får känna på handgreppen. Det är däremot inget krav för att du ska kunna använda en hjärtstartare vid ett eventuellt hjärtstopp.

Hjärtstartare utför omfattande automatiska självtester dagligen som kontrollerar de grundläggande funktionerna. Om allt är normalt visas beroende på modell exempelvis en grön lampa, ett OK, eller en bock.

Om det är något fel på hjärtstartaren kommer den att meddela detta. Beroende på modell kan det handla om exempelvis ett pipljud, ett röstmeddelande eller en symbol. Vissa är dyrare än andra, de kanske har fler funktioner när det kommer till språkval och teknik men alla hjärtstartare har samma grundfunktioner och uppfyller samma krav.

Hjärtstartare kan endast ge strömstöt på personer som har fått ett hjärtstopp. Det går inte att själv trycka på strömknappen om den inte tillåter detta. Hjärtstartaren blir därför väldigt säker och det går inte att skada någon med den.

hur använder man en hjärtstartare, hur gör man hjärt och lungräddning
Det finns olika modeller av hjärtstartare

Hur fungerar en hjärtstartare?

1. Starta hjärtstartaren genom att trycka på startknappen eller öppna locket. En röst kommer att tala om för dig alla steg nedan, det vill säga vad du ska göra och hur.

2. Ta bort alla kläder från personens överkropp, klipp upp kläderna om nödvändigt. Det finns ofta ett litet kit med bl.a. sax, rakhyvel, ansiktsskydd och plasthandskar tillsammans med hjärtstartaren. Rakhyvel används vid stor andel behåring som försvårar för elektroderna att fästa på bröstet.

3. Sätt fast elektroderna på personens bröstkorg exakt som bilderna visar på förpackningen. Det spelar ingen roll vilken du börjar med. Tryck fast elektroderna ordentligt mot huden, observera att de är väldigt klistriga men går att lossa på och flytta om de hamnat fel.

4. Rör inte personen när hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen. Detta tar ca 10 sekunder.

5. Om strömstöt rekommenderas, rör inte personen och tryck sedan på strömknappen. Kroppen kommer att rycka till lite när strömmen passerar hjärtat men detta är över på mindre än 1 sekund.

6. Fortsätt med HLR direkt efter strömstöten. Efter 2 minuter startar en ny analys, rör ej personen när den analysen påbörjas.

7. Om strömstöt ej rekommenderas, fortsätt med HLR tills ny analys påbörjas efter 2 minuter.

8. Fortsätt med HLR och följ instruktionerna tills räddningspersonal anländer. Om ni är flera, byt gärna av varandra mellan analyserna så att ni blir mer effektiva och orkar jobba längre.

Hur använder man en hjärtstartare
Placera elektroderna exakt så som visas på bilden
hur använder man en hjärtstartare
Rör inte personen när hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen

Tips och råd vid användning

För enkelhetens skull, placera alltid hjärtstartaren vid sidan av huvudet på personen med ett hjärtstopp, då har du kontroll över hjärtstartaren samtidigt som sladdarna till elektroderna räcker till ordentligt.

Var finns hjärtstartare? Besök hjärtstartarregistret

För att få kunskap om var närmaste hjärtstartare finns, gå gärna in på Hjärtstartarregistret, där kan du se var alla registrerade hjärtstartare finns i hela Sverige. Har du en hjärtstartare som du vill ska synas på kartan klickar du bara på menyknappen Registrera hjärtstartare på samma sida.

Till toppen »

7. Vad gör man om någon sätter i halsen?

Hur gör man hjärt och lungräddning vid luftvägsstopp? Luftvägsstopp, eller i vardagligt tal ”att sätta något i halsen”, är ganska vanligt och de allra flesta får upp föremålet på egen hand genom att hosta. Om man sätter något i halsen och inte får luft behöver man omedelbar hjälp av personer i ens närhet.

1. Om personen hostar – uppmana att fortsätta hosta, lämna ej ensam.

2. Om personen inte hostar – utför 5 ryggslag följt av 5 buktryck (heimlich manöver). Se instruktioner nedan. Växla mellan 5 ryggslag och 5 buktryck så länge personen är medveten.

3. Om medvetslös – övergå till att utföra HLR. OBS! Titta i munnen innan du gör inblåsningar och kompressioner. Avbryt om du märker att föremålet kommer ut och personen börjar andas normalt igen.

4. Vid normal andning, lägg personen i stabilt sidoläge och fortsätt kontrollera andningen.

heimlich, luftvägsstopp, hur gör man HLR
Uppmana personen att hosta!

Ryggslag

Ge 5 ryggslag för att försöka stöta och vibrera bort föremålet.

1. Ställ dig bakom personen och håll ena handen över bröstet
2. Böj personen framåt
3. Ge 5 kraftiga ryggslag med handloven mitt mellan skulderbladen
4. Försök att anpassa kraften i dina ryggslag efter personens storlek och ålder

Syftet med dessa ryggslag är att skapa vibrationer så att föremålet lossnar och eventuellt stöts upp. Avbryt om du märker att föremålet kommer upp och personen börjar andas normalt igen.

heimlich, luftvägsstopp, hur gör man HLR
Ge 5 ryggslag mellan skulderbladen

Buktryck

Om inte ryggslagen ger någon effekt ska du utföra buktryck för att försöka stöta upp det som fastnat i halsen.

1. Ställ dig bakom personen
2. Vik in din tumme i handflatan och knyt handen
3. Hitta personens navel
4. Placera tumsidan av handen mot magen precis ovanför naveln
5. Placera din andra hand ovanpå den första
6. Böj personen framåt
7. Gör 5 buktryck och tryck inåt och uppåt
8. Anpassa din kraft efter storlek på personen

Dessa buktryck syftar till att skapa kraftiga luftstötar som ska trycka upp föremålet.

heimlich, luftvägsstopp, hur gör man HLR
Ge 5 kraftiga buktryck inåt och uppåt

Växla mellan ryggslag och buktryck

Så länge personen är medveten fortsätter du ge 5 ryggslag och 5 buktryck växelvis. Avbryt om du märker att föremålet kommer upp och personen börjar andas normalt igen.

Hur gör man heimlich på en gravid person?

Om en gravid kvinna sätter något i halsen och inte får luft följer man samma tillvägagångssätt och handlingsplan som vid vanligt luftvägsstopp. Det enda som skiljer är handgreppet för buktryck eller den så kallade heimlich manövern.

Om magen är stor på den gravida kvinnan kan du inte placera din knutna hand ovanför naveln eftersom man då riskerar att skada bebisen. Istället placerar du din knutna hand strax ovanför magen och under bröstkorgen för att undvika skada på fostret. Placera din andra hand ovanpå den knutna och tryck inåt och uppåt 5 gånger.

Titta gärna på detta klipp som illustrerar manövern tydligt.

Till toppen »

Investera i en riktig utbildning

Vi hoppas att den här artikeln gav dig svar på frågan: hur gör man hjärt och lungräddning? För att vara utbildad i HLR krävs dock en riktig HLR utbildning Vi på HLR Experten erbjuder högkvalitativa utbildningar i HLR och första hjälpen om du eller ditt företag vill utbilda er.

Läs gärna mer om våra olika utbildningar.

Ladda gärna ned våra kostnadsfria HLR-affischer som visar hur du gör hjärt och lungräddning steg för steg på både vuxna och barn.

HLR affisch - Bilden visar handlingsplanen för vuxen HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Kontakta oss