Hur kontrollerar man andning?

Lär dig göra en andningskontroll

1. Skapa en fri luftväg

När du har kontrollerat medvetandet och det visar sig att den drabbade personen inte går att få kontakt med ska du alltid kontrollera andning.

Titta i munnen

Börja med att titta i munnen så att det inte finns något där som blockerar luftvägen. Om du ser ett föremål i munhålan kan du försöka plocka ut det. Om det sitter längre ner i halsen ska du dock inte försöka gräva upp det, eftersom föremålet riskerar att åka längre ner i halsen.
fri luftväg hlr
Skapa en fri luftväg

Luftvägen blockeras vid medvetslöshet

När en människa blir medvetslös slappnar alla muskler i kroppen av. Då sjunker vanligtvis tungmuskeln ner och täpper till luftvägen i halsen när den medvetslöse ligger på rygg. Det är då livsviktigt att skapa en fri luftväg så att personen kan andas.
skapa fri luftväg
Tungan blockerar luftvägen

Hur skapar man fri luftväg?

För att öppna luftvägen placerar du din ena hand på pannan på den medvetslöse och två fingrar på hakspetsen, böj sedan huvudet bakåt och uppåt. När du utför denna åtgärd sträcker du ut tungmuskeln och skapar en fri luftväg.
skapa fria luftvägar
Sträck ut tungmuskeln

2. Kontrollera andningen

För att kontrollera andning, öppna luftvägen och placera sedan ditt öra och din kind så nära den drabbades mun som möjligt och fäst blicken på bröstkorgen.

Fortsätt att hålla en öppen luftväg med dina händer och kontrollera nu andning genom att se, lyssna och känna.

Denna andningskontroll som består av momenten: se, lyssna och känn, ska inte ta längre tid än 10 sekunder. Anledningen till detta är att du så fort som möjligt ska kunna bedöma om den drabbade lider av ett hjärtstopp – så att hjärtkompressioner i sådana fall kan påbörjas utan dröjsmål.

Under dessa 10 sekunder ska du bedöma om personen andas normalt eller inte. En normal andning utgörs av ca 10-16 andetag per minut men du kan också använda din egen andning som en måttstock.

kontrollera andningen, hur gör man hjärt och lungräddning
Kontrollera andningen

Se – Rör sig bröstkorgen och magen?

– Titta om bröstkorgen rör sig vid inandning och utandning?

– Är andningen snabb, långsam, regelbunden eller oregelbunden?

– Vilket djup har andetagen, är de ytliga, flämtande, ansträngda eller djupa?

Lyssna - Hörs det någon andning?

– Finns det några andningsljud? Lyssna ordentligt.

– Hur låter det? Är andningen rosslig, snarkande, pipig eller suckande?

Känn - Känner du utandningsluft eller bröstkorgsrörelser?

Lägg din kind mot den drabbades mun och näsa och försök känna efter om du kan identifiera en varm luftström. Håll din ena hand på den drabbades bröstkorg och försök känna efter om du kan identifiera bröstkorgsrörelser.

kontrollera andningen
Se, lyssna och känn efter andning

3. Vid ingen eller onormal andning

Om den drabbade personen andas onormalt eller inte andas överhuvudtaget, larma genast 112, sätt på högtalaren, och påbörja hjärt och lungräddning.

En onormal andning känns exempelvis igen på att den är långsam, ansträngd, suckande eller snarkande. Kort sagt: om andningen på något sätt låter konstig – gör då bedömningen att det är en onormal andning och påbörja HLR.

Ett annat exempel på onormal andning är vad som brukar kallas för agonal andning. Det är ett tillstånd som kan drabba en person som precis råkat ut för ett hjärtstopp. Vid agonal andning andas den drabbade med djupa men enstaka och ojämna andetag. Detta är att räkna som onormal andning och ska inte förväxlas med normal andning. Vid agonal andning får den drabbade inte i sig något syre då de djupa, ojämna andetagen enbart är en reaktion på hjärtstoppet.

En grundregel för HLR är alltså att alltid ta det säkra före det osäkra och påbörja hjärt och lungräddning även i de fall då du är osäker på om personen har en normal andning eller inte. Det är på intet sätt skadligt för hjärtat att påbörja kompressioner på en person med normal andning och puls.

Om du skulle påbörja hjärt och lungräddning på en fullt frisk person med puls och andning så kommer denne förmodligen bara att reagera på den smärta som bröstkompressionerna genererar genom att antingen göra motstånd eller vakna upp ur eventuell medvetslöshet.

Vanliga tecken på syrebrist

Var även uppmärksam på vissa tecken som visar att en person lider av syrebrist och därför inte andas normalt, till exempel blåfärgade läppar, naglar och öronsnibbar. På mörkhyade personer är det lättast att se tecken på syrebrist på insidan av läpparna.

4. Vid normal andning

Om den drabbade personen är medvetslös men andas normalt behöver du inte påbörja hjärt och lungräddning. Du ska däremot placera personen i ett stabilt sidoläge och därefter larma 112.

Fördjupa dina kunskaper i HLR

Vi hoppas att denna artikel gav dig svaret på hur man kontrollerar andning. Den ersätter på inget vis en riktig HLR utbildning men om du vill du läsa mer om hur man gör HLR kan du läsa vår kompletta guide genom att klicka på länken nedan:

Hur gör man hjärt och lungräddning

Och glöm inte våra helt kostnadsfria HLR-affischer/handlingsplaner som visar hur man gör hjärt och lungräddning steg för steg på både vuxna och barn.

HLR affisch - Bilden visar handlingsplanen för vuxen HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Kontakta oss