Stabilt sidoläge

Om en person är medvetslös börjar man med att kontrollera andningen. Om andningen är normal ska du placera personen i ett stabilt sidoläge.

En person som placeras i ett stabilt sidoläge får en fri luftväg eftersom tungan förhindras från att falla bak och täppa till luftvägen. Om du är ensam och behöver hämta hjälp kan du lägga personen i stabilt sidoläge och därefter lämna personen tillfälligt utan risk för att luftvägen blir blockerad.

Det stabila sidoläget förhindrar också att personen rullar över på rygg eller mage. En annan fördel med att lägga den drabbade i ett stabilt sidoläge är att det minskar risken för kräkning och kvävning till följd av det.

Risken för kräkning ökar vid medvetslöshet. Att ligga på rygg i ett sådant läge medför livsfara då munhålan på den medvetslöse snabbt fylls med maginnehåll som i sin tur blockerar luftvägen. Ligger den medvetslöse i stabilt sidoläge kan maginnehållet istället rinna ut ur munnen och på så vis lämna luftvägen fri.

stabilt sidoläge
Lägg i stabilt sidoläge

Vid normal andning – lägg personen i stabilt sidoläge

stabilt sidoläge, hur gör man hlr

Steg 1

Sätt dig på knä på den sida av personen som passar dig och situationen bäst. Smidigast blir det om du placerar dig så att du senare kan rulla personen i riktning mot dig själv. Vik därefter ut armen närmast dig på golvet enligt bilden.
framstupa sidoläge
Sträck ut armen närmast dig

Steg 2

Ta den drabbades bortre arm och placera den med handryggen mot personens kind på motsatt sida från armen. Håll kvar den drabbades hand i detta läge.
stabilt sidoläge, hur gör man hlr
Lägg handryggen på kinden

Steg 3

Vinkla upp det bortre knät med din andra hand. Ju högre upp du vinklar knät desto lättare blir det att vända kroppen även om personen ifråga är stor och tung. Tryck med handen på knät och vänd personen försiktigt i riktning mot dig själv.
stabilt sidoläge, hur gör man hlr
Vinkla upp bortre knät

Steg 4

Se till att böja personens huvud bakåt så att luftvägen hålls öppen. Justera så att personens handrygg ligger under kinden för att förhindra att huvudet faller framåt.

Se till att det övre benet ligger vinklat upp mot kroppen, gärna i 90 grader enligt bilden, för att göra läget ännu mer stabilt.

Detta läge förhindrar att personen hamnar på mage, samt säkerställer en fri luftväg. Fortsätt kontrollera så att andningen är normal ända tills räddningspersonal anländer.

Ett tips är att placera din handrygg precis framför personens näsa och mun och känna efter den varma utandningsluften. Lämna inte personen ensam om det inte är nödvändigt.

Stabilt sidoläge
Fortsätt kontrollera andningen

Förhindra nedkylning

Det du också ska tänka på är att förhindra nedkylning. Placera gärna en filt eller något annat varmt ovanpå den medvetslöse. Om möjlighet finns kan man också redan innan man lägger personen i stabilt sidoläge placera en filt på marken bredvid och rulla den medvetslöse upp på filten.

En medvetslös person har nämligen sämre ämnesomsättning än vanligt varför kroppen blir lättare mottaglig för kyla. Det behöver inte vara minusgrader för att kroppen ska bli nedkyld, utan detta kan även ske på sommaren.

förhindra nedkylning
Skydda alltid mot nedkylning

Om personen har en nack- eller ryggskada

Om du misstänker att den drabbade personen har en nack- eller ryggskada, t.ex. att personen varit med om en fallolycka eller trafikolycka så ska du undvika att lägga personen i ett stabilt sidoläge. Låt då istället den medvetslöse ligga kvar på rygg och skapa en öppen luftväg manuellt på samma sätt som du gör när du kontrollerar andningen.

Att vända en person med nack- eller ryggskada i ett stabilt sidoläge kan i vissa fall förvärra skadorna. Om personen i detta läge börjar kräkas måste man trots skaderisken vrida huvudet åt sidan för att få ut vätskan.

Stabilt sidoläge om personen ligger på mage

Om personen ligger på mage är det enklast att vända personen till ryggläge och därefter rulla den drabbade i stabilt sidoläge. För att vända en person från magläge till ryggläge, sträck upp dennes båda armar rakt ovanför huvudet och håll din ena hand på personens axel och den andra på höften och vänd så personen mot dig.
vänd på medvetslös person

Stabilt sidoläge på gravid person

Om du ska lägga en gravid kvinna i stabilt sidoläge är det viktigt att hon ligger på vänster sida. Om den medvetslösa kvinnan läggs på rygg eller på höger sida blir trycket från livmodern så stor på hålvenen i hjärtat att blodcirkulation i hjärtat minskas drastiskt och i värsta fall kan blockeras helt.

Om den gravida kvinnan istället ligger på vänster sida avlastas trycket på hålvenen och blodcirkulationen säkerställs. (Hålvenen ser du markerad som nummer 11 på bilden här intill).

stabilt sidoläge gravid
Den tunga livmodern trycker mot hjärtat

Fördjupa dina kunskaper i HLR

Vi hoppas att denna artikel gav dig svaret på hur man lägger en person i ett stabilt sidoläge. Den ersätter på inget vis en riktig HLR utbildning men om du vill du läsa mer om hur man gör HLR kan du läsa vår kompletta guide genom att klicka på länken nedan:

Hur gör man hjärt och lungräddning

Och glöm inte våra helt kostnadsfria HLR-affischer/handlingsplaner som visar hur man gör hjärt och lungräddning steg för steg på både vuxna och barn.

HLR affisch - Bilden visar handlingsplanen för vuxen HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Kontakta oss