Hur kontrollerar man medvetandet?

Lär dig göra en medvetandekontroll

1. Skaka försiktigt i personens axlar

Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Att kontrollera medvetandet är en väldigt viktig åtgärd som alltid bör göras om man ser en person som verkar medvetslös. Det måste inte vara ett hjärtstopp som är anledningen till medvetslösheten, personen kan ha drabbats av exempelvis en stroke, en allergisk reaktion, blodsockerfall eller blödning.

Om personen visar tydliga livstecken så som hosta, gråt eller kroppsrörelser så kan man snabbt utesluta hjärtstopp. Du ska ändå alltid närmare undersöka medvetandegraden samt säkerställa att personen andas normalt.

kontrollera medvetandet, medvetandekontroll, hur gör man hjärt och lungräddning
Kontrollera medvetandet hos den drabbade

Olika nivåer av medvetandet

Det finns olika nivåer av medvetandet. Det finns också olika graderingsskalor som används när man ska kontrollera medvetandet. En enkel skala som kan användas när tillståndet är kritiskt för den drabbade är AVPU-skalan.

A = Alert; personen är fullt vaken och kan tala normalt

V = Verbal; personen är slö men reagerar när man pratar

P = Pain; personen är medvetslös men reagerar på smärtstimulans

U = Unresponsive; personen är medvetslös och reagerar inte på smärtstimulans

När man försöker prata med den drabbade personen och frågar hur den mår får man genast svar på om personen är alert eller verbal. Om man inte får någon reaktion kan man försöka smärtstimulera kroppen för att tvinga fram en reaktion.

Det finns många olika sätt att smärtstimulera på men ett väldigt effektivt sätt är att knyta ihop sin hand och gnugga med sina knogar över den övre delen av bröstbenet på den drabbade. Detta skapar en otroligt stark smärta som samtidigt inte är på något sätt skadlig för den drabbade. Det är också en väldigt snabb åtgärd för att kunna göra en första bedömning av medvetandet.

Ser man en person som ligger utslagen på en parkbänk kan det vara någon som har druckit för mycket, men det kan också vara någon som av okänd anledning blivit medvetslös. Att försöka prata med personen kan alla göra för att snabbt bedöma medvetandet. Men om man inte vill gå fram och fysiskt röra vid personen eller försöka smärtstimulera ska man åtminstone ringa 112 och förklara situationen.

Var försiktig om personen har skadat nacke, rygg eller huvud

Om någon har ramlat från en hög höjd eller exempelvis varit med om en trafikolycka är det bäst att alltid utgå ifrån att personen i fråga har skadat nacken, ryggen eller huvudet. I det läget ska du vara extra varsam när du utför medvetandekontrollen.

Om det går ska du undvika att flytta personen från platsen där skadan först skett eftersom rörelser kan förvärra skadorna hos den drabbade, men om detta ändå är nödvändigt försök då att stabilisera nacken och ryggen och undvik onödiga vridningar. Om personen har varit med om en trafikolycka och är medveten, be personen sitta kvar i bilen och titta rakt fram, du kan även sätta dig i baksätet och stabilisera personens huvud mot nackstödet.

Fördjupa dina kunskaper i HLR

Vi hoppas att denna artikel gav dig svaret på hur man kontrollerar medvetandet. Vill du läsa mer om hur man gör HLR kan du läsa vår kompletta guide genom att klicka på länken nedan:

Hur gör man hjärt och lungräddning

Och glöm inte våra helt kostnadsfria HLR-affischer/handlingsplaner som visar hur man gör hjärt och lungräddning steg för steg på både vuxna och barn.

HLR affisch - Bilden visar handlingsplanen för vuxen HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten