Kedjan som räddar liv

Lär dig om de olika stegen i kedjan som räddar liv

Kedjan som räddar liv. Chansen att överleva ett hjärtstopp är helt beroende av ett snabbt ingripande från personer i den drabbades absoluta närhet. Kedjan som räddar liv består av 4 åtgärder som bör efterföljas som i bästa fall kan öka överlevnadschansen vid ett hjärtstopp.
Kedjan som räddar liv
Kedjan som räddar liv

Varningssignaler och snabbt larm

Det finns vissa varningssignaler som du ska vara uppmärksam på som kan vara tecken på att personen eventuellt är på väg att få ett hjärtstopp. Om du eller någon annan upplever en plötslig stark bröstsmärta som inte går över ska du larma 112 utan dröjsmål. Ett annat symptom som kan visa sig är om någon upplever en kraftig andnöd. I båda fallen ska du larma 112 och så tydligt som möjligt beskriva situationen.
Kedjan som räddar liv

Starta HLR tidigt

Denna åtgärd är helt avgörande för överlevnadschansen. Statistik visar att för varje minut som går utan att HLR pågår minskar chansen för överlevnad med ca 10%. Däremot ökar chansen med 2-3 gånger om HLR påbörjas direkt efter ett hjärtstopp. Detta innebär att om du är först på plats är din hjälp ovärderlig och en person med hjärtstopp kan fortfarande räddas till livet, men det är bråttom, det handlar om sekunder!
Kedjan som räddar liv

Ge en strömstöt tidigt

Det är hjärtstartaren som i de flesta fall ser till att hjärtat börjar slå av sig självt igen. Här visar statistik att överlevnadschansen ökar om en hjärtstartare kommer fram i ett tidigt skede. En strömstöt från en hjärtstartare inom 3-5 minuter efter ett hjärtstopp kan öka överlevnaden med 50-70%. Det gäller alltså att minimera tiden från hjärtstopp till strömstöt och detta underlättas av att hjärtstartare numera finns på många offentliga platser och företag.
Kedjan som räddar liv

Avancerad sjukhusvård

Om en person med hjärtstopp får tillbaka pulsen åker de alltid in till sjukhus med ambulans för intensivvård där de eventuellt får hjälp med andningen, de kanske också behöver läkemedel eller noggrann kontroll av blodcirkulationen. Även om vi agerar enligt denna kedja kommer vi inte att kunna rädda alla liv. Ibland är den bakomliggande sjukdomen till hjärtstoppet alldeles för svår. Vi får därför aldrig klandra oss själva om vi inte lyckas rädda alla liv med hjärt och lungräddning, vi kan bara göra vårt bästa och hoppas på ett bra resultat.
Kedjan som räddar liv

Fördjupa dina kunskaper i HLR

Vi hoppas att denna artikel gav dig värdefull information gällande kedjan som räddar liv. Vi rekommenderar också att du genomför en riktig HLR utbildning men om du vill du läsa mer om hur man gör HLR kan du läsa vår kompletta guide genom att klicka på länken nedan:

Hur gör man hjärt och lungräddning

Och glöm inte våra helt kostnadsfria HLR-affischer/handlingsplaner som visar hur man gör hjärt och lungräddning steg för steg på både vuxna och barn.

HLR affisch - Bilden visar handlingsplanen för vuxen HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten

Kontakta oss