Utvärdering av genomförd utbildning

Tack för ditt deltagande och engagemang!

Här kan ni som har deltagit i en utbildning genomförd av oss fylla i en kursutvärdering. Era svar och kommentarer uppskattas väldigt mycket och vi tar till oss av er värdefulla feedback för att göra utbildningarna så intressanta och innehållsrika som möjligt.

Utvärderingen tar bara ett par minuter att göra och är helt anonym. Klicka bara på knappen nedan för att starta utvärderingen.

Tack än en gång!

Utvärdering