Utvärdering av genomförd utbildning

Tack för ditt deltagande och engagemang!

Här kan ni som har deltagit i en utbildning genomförd av oss fylla i en kursutvärdering. Era svar och kommentarer uppskattas väldigt mycket och vi tar till oss av er värdefulla feedback för att göra utbildningarna så intressanta och innehållsrika som möjligt.

Utvärderingen tar bara ett par minuter att göra och är helt anonym. Klicka bara på knappen nedan för att starta utvärderingen.

Tack än en gång!

Evaluation of completed training

Those of you who have participated in a training conducted by us can fill in a course evaluation by clicking on the button above. Your answers and comments are very much appreciated and we take your valuable feedback to heart to make the courses as interesting and content-rich as possible.

The evaluation only takes a couple of minutes to do and is completely anonymous. Just click the button below to start the evaluation.

Thanks again!

Utvärdering