Hur fungerar en hjärtstartare?

Lär dig använda en hjärtstartare

  1. Starta hjärtstartaren genom att trycka på startknappen eller öppna locket
  2. Ta bort alla kläder från personens överkropp, klipp upp kläderna om nödvändigt.
  3. Sätt fast elektroderna på bröstkorgen exakt som bilderna visar på förpackningen
  4. Rör inte personen när hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen
  5. Om strömstöt rekommenderas, rör inte personen och tryck sedan på strömknappen.
  6. Fortsätt med hjärt- och lungräddning direkt efter strömstöten.
  7. Efter 2 minuter startar en ny analys, rör ej personen.
  8. Om strömstöt ej rekommenderas, fortsätt med HLR ytterligare 2 minuter.
  9. Fortsätt med HLR och följ instruktionerna tills räddningspersonal anländer
hur fungerar en hjärtstartare
Lyssna på hjärtstartarens instruktioner

Först och främst, hjärtstartaren är inte farlig på något sätt, det går inte att skada någon genom att använda en hjärtstartare. Hjärtstartare är inte heller svåra att använda, tvärtom är de väldigt enkla, alla kan lära sig hur de fungerar.

Det finns många olika tillverkare av hjärtstartare och även olika modeller. Vissa är dyrare än andra, de kanske har fler funktioner när det kommer till språkval och teknik men alla hjärtstartare har samma grundfunktioner och uppfyller samma krav. Det är inga problem att starta och ansluta en hjärtstartare utan detaljerad utbildning, oavsett modell, så länge man känner till grundprinciperna.

Det är självklart väldigt värdefullt att öva praktiskt med en övningshjärtstartare så att man i verkligheten får känna på handgreppen. Det är däremot inget krav för att du ska kunna använda en hjärtstartare vid ett eventuellt hjärtstopp

hur fungerar en hjärtstartare
Philips HS1

Hjärtstartare är säkra

Hjärtstartare utför omfattande automatiska självtester dagligen som kontrollerar de grundläggande funktionerna, om allt är normalt visas beroende på modell exempelvis en grön lampa, ett OK, eller en bock. Om det är något fel på hjärtstartaren kommer den att meddela detta. Beroende på modell kan det handla om exempelvis ett pipljud, ett röstmeddelande eller en symbol.

Hjärtstartare kan endast ge strömstöt på personer som har fått ett hjärtstopp. Det går inte att själv trycka på strömknappen om den inte tillåter detta. Hjärtstartaren blir därför väldigt säker och det går inte att skada någon med den.

hjärtstartare samaritan pad-350p
Samaritan PAD 350P

Anslut en hjärtstartare

När du trycker på startknappen eller öppnar locket på en hjärtstartare börjar en röst att tala. Rösten talar om för dig på ett tydligt sätt vad du ska göra, hur du ska göra och när du ska göra det. Hjärtstartaren känner också av vilka steg du utför och ger dig rätt instruktioner vid rätt tidpunkt. Om du inte utför rätt åtgärd kommer den repetera åtgärden tills du fullföljer den.

Den första uppmaningen är att ta bort kläderna från personens bröstkorg och anledningen till det är att elektroderna måste fästas på huden. Om det går kan man vika upp tröjan så att bröstkorgen blir synlig men om det inte går eller om kläderna sitter tajt måste tröjan klippas upp med sax. Tillsammans med hjärtstartaren finns det oftast ett litet kit som innehåller klädsax, rakhyvel, ansiktsskydd och plasthandskar.

Rakhyveln används om personens har så mycket hår på bröstet att elektroderna inte fäster ordentligt, i sådana fall får man så fort som möjligt raka bort det som behövs så att elektroden fäster. Om personen är blöt på bröstet på grund av exempelvis, vatten, svett eller blod får man ta en handduk eller något tygstycke och torka torrt innan man sätter fast elektroderna. Använd gärna plasthandskarna som ett skydd mot eventuellt blod och ta fram andningsmasken så att den är lätt tillgänglig.

Nu är det dags att öppna elektrodförpackningen, oftast river man upp plastförpackningen vid en streckad linje, på andra modeller öppnar man ett lock eller drar i en tamp. Titta noga på bilderna på elektroderna och sätt fast de enligt anvisningarna. Det spelar ingen roll vilken du börjar med, en ska sitta uppe på höger bröst precis under nyckelbenet, den andra ska sitta ca 10 cm under vänster armhåla. Tryck fast elektroderna ordentligt mot huden, observera att de är väldigt klistriga men går att lossa på och flytta om de hamnat fel.

anslut elektroderna hjärtstartare
Elektroderna är tydliga

Hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen

När elektroderna sitter fast på kroppen kommer hjärtstartaren känna att de får kontakt, nu säger rösten: “Rör ej personen, analys pågår!”. Hjärtstartaren skickar en signal via elektroderna som mäter hjärtrytmen, den kontrollerar pulsen och bedömer ifall hjärtat behöver en strömstöt eller inte. Analysen fungerar ungefär som ett EKG.

Detta tar en liten stund, ibland upp till 10-12 sekunder, under denna tid är det viktigt att ingen rör i personen. Kroppen får inte utsättas för rörelser eller vibrationer eftersom detta då stör analysen som måste startas om från början igen, vilket skapar onödiga fördröjningar.

hjärtstartaren analyserar hjärtrytmen

Strömstöt eller “defibrillering” rekommenderas

När analysen är klar kommer hjärtstartaren att antingen rekommendera en strömstöt eller ej rekommendera en strömstöt. Anledningen är att strömstöt eller “defibrillering” endast kan ske när hjärtat har ett ventrikelflimmer (förklaras nedan). Om strömstöt rekommenderas kommer hjärtstartaren snabbt ladda upp ström och knappen för defibrillering kommer att börja lysa.

Se till att varken du eller någon annan rör i personen när du trycker på strömknappen. Kroppen kommer att rycka till lite när strömmen passerar hjärtat men detta är över på mindre än 1 sekund. Efter strömstöten fortsätter du växelvis göra 30 hjärtkompressioner följt av 2 inblåsningar. Efter 2 minuter kommer hjärtstartaren vilja göra en ny analys och talar då om för dig att ej röra personen.

Detta tar en liten stund, ibland upp till 10-12 sekunder, under denna tid är det viktigt att ingen rör i personen. Kroppen får inte utsättas för rörelser eller vibrationer eftersom detta då stör analysen som måste startas om från början igen, vilket skapar onödiga fördröjningar.

hur man använder en hjärtstartare

Vad är ett ventrikelflimmer?

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat drabbas av ett elektriskt kaos som gör att blodet inte pumpas runt i kroppen, hjärtat fungerar inte normalt utan flimrar eller fladdrar. De elektriska signalerna som styr hjärtat är felaktiga och kaosartade och resultatet blir en oerhörd snabb och oregelbunden puls som är detsamma som ett hjärtstopp. Det är endast vid detta tillstånd som hjärtstartaren kan ge ström.

ventrikelflimmer

Hur fungerar strömstöten eller “defibrilleringen”?

När hjärtstartaren analyser hjärtrytmen och finner ett elektriskt kaos, “ventrikelflimmer”, vill den återställa rytmen till det normala. Syftet med strömstöten eller “defibrilleringen” är att slå ut det elektriska kaoset i hjärtat.

Elektroderna skickar en strömstöt som går från ena elektroden genom hjärtat till den andra elektroden och tillbaka igen. Om detta lyckas återgår hjärtat till en normal elektrisk aktivitet, hjärtat är då oftast fortfarande svagt och behöver därför fortsatt hjälp med hjärt- och lungräddning. På grund av detta väntar hjärtstartaren 2 minuter mellan varje analys.

hur fungerar strömstöten

Strömstöt eller “defibrillering” rekommenderas ej

Om hjärtstartaren efter analysen säger att strömstöt ej rekommenderas fortsätter du med hjärt- och lungräddning och gör växelvis 30 hjärtkompressioner följt av 2 inblåsningar. Efter 2 minuter kommer hjärtstartaren igen vilja göra en ny analys. Anledningen till att ingen strömstöt rekommenderas är att hjärtstartaren inte har hittat något elektriskt kaos eller ventrikelflimmer i hjärtat.

Detta betyder inte att chansen är över! Hjärtkompressioner kan fortfarande leda till att hjärtat får tillbaka ett elektriskt kaos och vid nästa analys kanske en strömstöt rekommenderas. Låt elektroderna sitta kvar hela tiden och fortsätt med hjärt-lungräddning och följ hjärtstartarens instruktioner ända tills räddningspersonal anländer och tar över.

applicera hjärtstartare vid hlr

Vilket underhåll behöver en hjärtstartare?

För enkelhetens skull, placera alltid hjärtstartaren vid sidan av huvudet på personen med ett hjärtstopp, då har du kontroll över hjärtstartaren samtidigt som sladdarna till elektroderna räcker till ordentligt. Det går att fortsätta göra hjärtkompressioner samtidigt som någon annan startar hjärtstartaren och ansluter elektroderna, allt för att minska avbrott och bibehålla blodcirkulation i kroppen. Se till att ingen rör i personen och signalera tydligt med din hand till de runt omkring innan du trycker på strömknappen.

För att få ytterligare kunskap om var närmaste hjärtstartare finns, gå gärna in på Hjärtstartarregistret, där kan du se var alla registrerade hjärtstartare finns i hela Sverige. Har du en hjärtstartare som du vill ska synas på kartan klickar du bara på menyknappen Registrera hjärtstartare på samma sida.

hjärtstartare är enkla att använda

Tips och råd vid användning

Hjärtstartare är tämligen underhållsfria, de sköter sig själva och meddelar oftast om något är fel. Det räcker oftast med ett knapptryck för att kontrollera ifall apparaten är klar för användning beroende på modell. Det enda som behöver bytas ut är elektroderna som oftast har en hållbarhet på 2 år samt batteriet som beroende på modell håller i 4-5 år i standby läge.
byt batteri på hjärtstartare

Vad kostar en hjärtstartare?

Priset på hjärtstartare varierar väldigt mycket beroende på vilket företag du köper av samt vilken tillverkare och modell du väljer. Något som påverkar priset är också om du väljer att teckna ett serviceavtal eller inte tillsammans med hjärtstartaren. Vissa hjärtstartare är dyrare och har då oftast fler funktioner och tekniska uppdateringar som de billigare varianterna saknar.

Det kan också skilja mycket i pris när det är dags att byta elektroder och batteri beroende på modell. Hjärtstartarna som är billigare i inköpspris tenderar att ha dyrare elektroder och batterier. Priset på en hjärtstartare kan ligga mellan 10 000 kr upp till över 20 000 kr.

Fördjupa dina kunskaper i HLR

Vi hoppas att denna artikel gav dig svaret på hur man använder en hjärtstartare. Vill du läsa mer om hur man gör HLR kan du läsa vår kompletta guide genom att klicka på länken nedan:

Hur gör man hjärt och lungräddning

Och glöm inte våra helt kostnadsfria HLR-affischer/handlingsplaner som visar hur man gör hjärt och lungräddning steg för steg på både vuxna och barn.

Är du istället intresserad av att utbilda dig i HLR på plats rekommenderar vi vår populära HLR kurs.

HLR affisch - Bilden visar handlingsplanen för vuxen HLR - Illustration: Wasim Hentati tel. 070-2736853 - HLR Experten